top of page

Test Uygulamalarımız

1.jpg
Çapa 1
Çapa 2

WISC-4
ZEKA TESTİ

WISC-4 (Wechsler Intelligence Scale for Children - 4th Edition), 6 yaş ile 16 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin bilişsel yeteneklerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir zeka testidir. Bu test, bireyin genel zeka seviyesini belirlemek, bilişsel güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarmak, öğrenme güçlükleri veya özel yetenek alanlarını tanımlamak amacıyla kullanılır. WISC-4, çocuklarda ve gençlerde bilişsel becerilerin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan standart bir testtir.


WISC-4, farklı alt testleri kullanarak çeşitli bilişsel alanları ölçer. Bu alt testler, sözel, performans ve genel bilişsel yetenekleri değerlendirmek için tasarlanmıştır. Test, çocuğun problem çözme, bellek, dikkat ve dil becerileri gibi çeşitli alanlardaki performansını değerlendirir. Elde edilen skorlar, çocuğun zeka profiline ve bilişsel gelişimine dair önemli bilgiler sağlar.

MOXO
Dikkat Ölçme Testi

MOXO tüm Dünya’da kullanılan, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı, bilgisayar üzerinden yapılan, görsel ve işitsel çeldiricilerin kullanıldığı bilimselliği kanıtlanmış, 6-12 yaş aralığındaki çocuklarda ve 13-65 yaş arası yetişkinlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş “online” bir ölçüm testidir.

MOXO dikkat testi DEHB tanısının koyulmasına yardımcı olması nedeniyle de sıklıkla tercih edilir. MOXO, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana belirtisi olan dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin ölçülmesini sağlar. Bilgisayar üzerinden yapılan MOXO dikkat testi görsel ve işitsel çeldiricilerden oluşmaktadır. Test sırasında katılımcıdan belirli bir hedef ortaya çıktığında yanıt verilmesi, bu hedef dışındakilere ise yanıtsız kalması istenir. Aynı zamanda dikkat dağınıklığı testi bu işlemi yaparken katılımcının görsel ve işitsel çeldiricilerden nasıl etkilendiğini belirler. Buna ek olarak hedeflere karşı verilen performans yanıtlarına göre dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin ölçülmesi sağlanır. Çocuklar için uygulanması durumunda MOXO testi yaklaşık olarak 15 dakika, genç ve yetişkinlerde uygulandığında ise yaklaşık 18 dakika sürmektedir.

DENVER 2
Gelişim Tarama Envanteri

Denver II Gelişim Tarama Testi, genellikle çocukların bilişsel, motor ve sosyal gelişimini değerlendirmek için kullanılan bir tarama aracıdır. Test, 0 ila 6 yaş arasındaki çocuklarda yaygın olarak uygulanır ve genellikle pediatrik muayene, okul öncesi değerlendirme ve çocuk gelişimi araştırmalarında kullanılır. Denver II, çocukların tipik gelişim basamaklarını karşılamasını ve gelişimsel açıdan risk altında olup olmadıklarını belirlemeyi amaçlar.
 

Denver II Testi, dört ana alanı değerlendirir:

  1. Kişisel-Sosyal Alan: Sosyal tepkiler​Bağlanma davranışlarıBaşkalarına yönelik ilgi

  2. Dil Becerileri: Dil anlamaDil üretmeKelime kullanımı

  3. Kaba Motor Beceriler: Büyük kas gruplarıyla motor becerilerYürüme, koşma, zıplama

  4. İnce Motor Beceriler: Küçük kas gruplarıyla ilgili motor becerilerParmak kullanımı, kalem tutma

METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.
Testin sonucunda, çocukların okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir. Okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir. 

STANFORD BINET Zeka Testi

Stanford-Binet Zeka Testi, 2-16 yaş aralığındaki bireylere uygulanan ve zihinsel düzeyi ölçen bir zeka testidir. Test, üstün yetenek ve zihinsel gerilikte dahil olmak üzere yaş aralığındaki tüm bireylerin zihinsel gelişimini saptamakta kullanılır.
 

Stanford-Binet Zeka Testi, bireylerin bilişsel yeteneklerini ölçerek genel zeka seviyesini belirlemeyi amaçlar. Bu test, sözel ve performans becerileri içeren bir dizi alt test kullanır ve bireyin problem çözme, mantıksal düşünme, bellek, dil yetenekleri ve diğer bilişsel alanlardaki performansını değerlendirir.
 

Testin ana amacı, bireylerin bilişsel güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, öğrenme zorluklarını tanımlamak, özel eğitim gereksinimlerini belirlemek ve bireylerin eğitim ve kariyer hedeflerine uygun bir şekilde rehberlik etmektir.

AGTE
Ankara Gelişim Tarama Envanteri

 

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) 0-6 yaş arası çocukların gelişim düzeylerini ölçmek için kullanılır. Test, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini ölçmek için ve aynı zamanda çocukların okul başarısını tahmin etmek için de kullanılır.

Bu değerlendirme anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır. Psikolog tarafından hem anne-babaya yöneltilen sorular hem de çocuğun gözlemlenmesini içerir. Gelişimi 4 alt alanda incelemektedir:

  • Dil bilişsel gelişimi,

  • İnce motor gelişimi,

  • Kaba motor gelişimi,

  • Sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri.

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri), bir çocuğun genel gelişimi ile normal mi yoksa geri mi olduğu sorularına cevap verebilmesi açısından oldukça önemli bir değerlendirme aracıdır. Çocuğun hangi gelişim alanında nerede olduğu ve ne tip becerilerinin geliştiği, hangi becerilerinin geliştirilmesi için desteklenmesi gerektiği, nasıl bir gelişim çizelgesi hazırlanması gerektiği konularında yol göstericidir.

FROSTIG
Görsel Algı Testi

Frostig Görsel Algı Testi, 4-8 yaş arası çocukların görsel algılama yeteneklerini değerlendirmek için tasarlanmış bir performans testidir. Test, çocuğun görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerinden yola çıkarak yorumlayabilme yeteneğini ölçer.

Frostig Görsel Algı Testi ile ile çocuğun görsel algı yeteneği test edilirken aynı zamanda okul çağı için yeterli olup olmadığı da test edilir. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi ile birlikte yapılan değerlendirmeler çocuğun uzaydaki pozisyonu, şekillerin sabitliği ile ilgili kavrama gücü, uzay ilişkileri, şekiller ile zeminlerin ayrımını kavrama gücü ve el göz koordine etme yeteneği hakkında bilgi verir.

PEABODY
Resim Kelime Testi

Peabody Resim Kelime Testi, 2,5-18 yaş aralığındaki bireylerin alıcı dil becerilerini, resimlerle kelime (kavrama) ve kelime dağarcığı gelişimini belirlemek amacıyla yapılan bir performans testidir. Resim ve kelime arasındaki bağlantının çocuk tarafından doğru şekilde kurulması beklenir. Peabody testi için kısaca resim kelime eşleştirme testi de denebilir. Çocukluk döneminde dil gelişimini ölçmek için en sık kullanılan testlerden biridir.

Peabody Resim Kelime Testi uygulandıktan sonra çocuklarda alıcı dil kabiliyetleri, kelime hazne bilgisi ve resimlerle kavramlar arası gelişim düzeyleri belirlenebilmiş olur. Kelime testi, çocukların sahip olduğu kelime dağarcığı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Kelime testi sonucunda çocuk için gerekli olduğu öngörülürse önlem alınabilir.

GESELL
Gelişim Figürleri Testi

Gesell Gelişim Figürleri Testi, 3-9 yaş arasındaki çocukların görsel hafıza, el ve göz koordinasyonu, motor becerileri ve bununla birlikte küçük kas becerilerinin ölçülmesinde kullanılan performans değerlendirme testidir. Çocuğun fiziksel ve biyolojik açıdan gelişimine etki eden davranışları, bu yönde nasıl bir gelişim gösterdiğine dair teste alınır. Gesell performans testi, gelişim esnasında olan çocuğun, davranışlarına göre herhangi bir probleminin olup olmadığına dair sağlıklı sonuçlar alınması için yardımcı olan bir testtir.

Çapa 3
Çapa 4
Çapa 5
Çapa 6
Çapa 7
Çapa 8
Çapa 9
bottom of page