top of page

Bireysel (Yetişkin) Terapi

Bireysel terapi, bireylerin yaşamlarındaki zorluklarla başa çıkmaları konusunda onlara destek sağlamak amacıyla kullanılan oldukça yaygın bir terapi yöntemidir. Bireysel terapi sürecinde bir birey duygularını, inançlarını ve davranışlarını keşfedebilir, zorlayıcı veya travmatik anılarla çalışabilir, kendisini daha iyi anlayabilir ve hayatında gerçekleştirmek istediği değişiklikleri yapmak için aradığı cesarete ve kararlılığa ulaşabilir. Bireysel danışmalık süreci, bireyin zorlandığı konular özelinde güçlenmesi ve yeni sağlıklı kaynaklar geliştirmesi konusunda desteklendiği bir süreçtir.

10.jpg

Bireysel Terapinin Amacı Nedir ?

 • Öz farkındalığı artırarak bireyin kendisini daha iyi tanımasını sağlamak,

 • Duygu düşünce ve eylemlerde olumlu yönde değişim sağlamak,

 • Karşılaşılan problemler ve zorluklarla baş edebilme becerilerini geliştirmek,

 • Farklı bakış açıları kazanarak yeni çözüm yollarını uygulayabilme becerilerini geliştirmek,

 • Aile, arkadaş gibi çevre ile olan ilişkilerde iyileşme sağlamak,

 • Psikolojik rahatsızlıkları azaltmak ve bu rahatsızlıkların tamamen üstesinden gelmek.

Hangi Konularda Bireysel Terapi Yardımı Alabilirsiniz ?

 • Depresyon

 • Panik Atak (Panik Bozukluk)

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk

 • Yaygın Kaygı Bozukluğu

 • Fobiler (Özgül Fobiler, Sosyal Fobi)

 • Dürtü Kontrol Problemleri

 • Bağlanma Problemleri

 • Öfke Kontrol Sorunları

 • Kayıp ve Yas

 • İletişim Bozuklukları

 • Aile İçi Problemler

 • Özgüven Problemi

 • İlişki ve Uyum Sorunları (Evlilik Öncesi/Evlilik Süreci/Boşanma Süreci)

 • Travma ve Stres İle İlgili Bozukluklar

 • Geçmiş Olumsuz Yaşantılar

 • Cinsel Kimlik Sorunları

 • Cinsellikle İlgili Sorunlar

 • Yeme Bozuklukları

 • Uyku Bozuklukları

 • Kişilik Bozuklukları

 • Duygu Durum Bozuklukları

 • Kişisel Gelişim

bottom of page