top of page

Terapi Teknikleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), düşünce ve davranışların birbirini etkilediği temel prensiplere dayanan bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi, bireylerin yaşadığı zorlukların genellikle düşünce ve inanç sistemlerinden kaynaklandığını ve bu düşünce kalıplarının duygusal durumlarını ve davranışlarını nasıl etkilediğini kabul eder. BDT, bireylerin olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamalarına, sorgulamalarına ve değiştirmelerine odaklanır. Terapistler, bireyleri, yaşadıkları olayları daha olumlu bir perspektiften değerlendirmeye ve olumlu düşünce kalıpları geliştirmeye teşvik eder. Ayrıca, bilişsel restrüktürasyon ve davranışsal stratejiler gibi teknikleri kullanarak bireylere problem çözme ve duygusal düzenleme becerileri kazandırmaya çalışır.

Oyun
Terapisi

Oyun terapisi, özellikle küçük yaştaki çocuklara yönelik olarak geliştirilmiş bir terapi biçimidir ve çocukların duygusal, sosyal veya psikolojik sorunları ele almada oyunun gücünden faydalanır. Bu terapi yaklaşımında, terapist çocuklara çeşitli oyunları kullanma imkanı sağlar, bu da çocuklara duygusal deneyimlerini ifade etme ve anlama süreçlerinde bir araç sunar.
 

Oyun terapisi, çocukların kendi dünyalarını oyunlar aracılığıyla ifade etmelerine izin verir ve bu süreç, çocuğun duygusal gelişimini desteklemeyi, sorun çözme becerilerini geliştirmeyi ve ilişki kurma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlar. Terapist, çocuğun oyunları üzerinden duygusal zorluklarına ve sorunlarına nasıl yanıt verdiğini gözlemleyerek, çocuğun içsel dünyasını anlamaya çalışır. Oyun terapisi, çocuklara güvenli bir ortamda duygusal ifade, keşif ve iyileşme fırsatı sunar. Bu terapi, çocuğun yaşına, gelişim düzeyine ve bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir, bu da çeşitli duygusal zorluklarla baş etmelerine yardımcı olabilir.

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

Kısa süreli çözüm odaklı terapi (KSÇOT), bireylerin belirli sorunlarına odaklanan, yoğun ve odaklı bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi, bireylerin hedefledikleri belirli değişiklikleri elde etmelerine yönelik stratejiler geliştirmeye odaklanır. KSÇOT, bireylerin mevcut sorunlarına odaklanarak, gelecekteki çözümleri bulmalarına yardımcı olmayı hedefler. Terapist ve birey, birlikte belirlenen belirli hedeflere odaklanarak, sorunları anlamak, değiştirmek ve çözmek için etkili stratejiler geliştirmeye çalışır. Bu terapi yaklaşımı, özellikle stres, kriz, ilişki sorunları, kaygı veya depresyon gibi belirgin sorunlara yönelik hızlı ve etkili müdahaleler sunmayı amaçlar.
 

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (KSÇOT), bireylerin kendi kaynaklarını keşfetmelerini, çözüm odaklı düşünce biçimleri geliştirmelerini ve kısa süre içinde somut sonuçlar elde etmelerini teşvik eder. Bu terapi türü, bireylerin terapi sürecinde belirli bir amaca yönelik çalışmalarını ve değişiklikleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini destekler. Kısa süreli çözüm odaklı terapi, özellikle bireylerin belirli sorunlarını hedefleyerek, kısa vadeli ama etkili sonuçlar elde etmeyi amaçlar.

EMDR

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR), travmatik anıları işlemek ve duyarsızlaştırmak için kullanılan etkili bir terapi yöntemidir. Terapist tarafından yönlendirilen bu terapi, bireyin göz hareketlerini takip etmesini içerir. Birey, geçmişteki travmatik olayları zihinsel olarak canlandırırken, terapistin yönlendirmesiyle gözleri belirli bir ritimde hareket ettirir. Bu göz hareketleri, beynin bilgiyi daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olabilir. EMDR, bireyin travmatik anılarına odaklanmanın yanı sıra, bu anılarla ilişkilendirilmiş olumsuz düşünce kalıplarını ve duygusal tepkileri de ele alır. Bu yöntem, bireyin yaşadığı travmatik olayların neden olduğu rahatsız edici semptomları azaltmayı amaçlar ve genellikle post-travmatik stres bozukluğu (PTSD) gibi durumların tedavisinde kullanılır.

EMDR, hızlı ve etkili bir terapi yöntemi olarak kabul edilir ve çeşitli travma sonrası durumlar, anksiyete, depresyon, panik ataklar ve fobi gibi sorunların tedavisinde de kullanılabilir. Bireyin geçmişteki travmatik deneyimlere duyarsızlaşmasına ve bu deneyimlerle ilişkilendirilmiş olumsuz etkilerin azalmasına odaklanan EMDR, bilişsel ve duygusal iyileşmeyi desteklemeyi hedefler.

Filial Terapi

Filial terapi, aile üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve çocuklar ile ebeveynler arasındaki bağları desteklemek amacıyla kullanılan bir terapi türüdür. Terapist, ebeveynleri çocuklarına destek olmaları ve onlarla daha etkileşimli bir ilişki kurmaları konusunda yönlendirir. Bu terapi biçimi genellikle çocuklarla çalışmanın yanı sıra aile dinamiklerini güçlendirmeye odaklanarak, ailenin genel refahını artırmayı hedefler.
 

Filial terapide, ebeveynler çocuklarıyla belirli terapötik oyun etkinlikleri yaparlar. Terapist, ebeveynlere bu oyunlar aracılığıyla çocuklarının dünyasını daha iyi anlama, duygusal bağlarını güçlendirme ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Filial terapi, aile içi ilişkileri iyileştirerek, çocukların duygusal ve sosyal gelişimini destekler. Bu terapi, aile üyeleri arasındaki etkileşimi artırarak, çocukların güvenli bir bağlanma deneyimi yaşamalarına katkıda bulunmayı amaçlar.

ATTENTIONER Dikkatimi Topluyorum Programı

Attentioner Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-18 yaş grubundaki çocukların dikkatlerini daha da iyileştirmek, günlük hayatta karşılarına çıkan görsel veya işitsel uyaranlara rağmen dikkatlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir programıdır. 2 modülden oluşur ; 1. Modül çocuğa uygulanan 15 seanslık egzersizler ve 2.modül; aileler ile yapılan psikoeğitim çalışmaları içeren 5 modüllük aile oturumlarıdır. Bremen Üniversitesi / Almanya’da geliştirilmiştir. Nöropsikilojik tabanlı bir programdır. Davranışçı terapi elemanlarını içerir.

2 Temele dayanır;

  • öğrenme psikolojisi

  • nöropsikolojik temeller

Bu nedenle uygulanan çalışmalarda denetleme egzersizleri ön plandadır. Aynı zamanda uygulamalar sonucunda dikkat seçiciliği de desteklenmiş olacaktır.
Sonuç olarak beynin tüm yürütücü fonksiyonlar kapsanarak iyileşme sağlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page