top of page

Ergen Terapisi

Ergenlik, bireylerin çocukluktan erken yetişkinlik dönemine geçtikleri, hem fiziksel hem de kişilik olarak değiştikleri kritik bir süreçtir. Ergenlik dönemi 11-12 yaşlarda başlayarak 21-22 yaşına kadar devam eden, bireyin tam olarak hangi yöne gideceğini, hangi rolü seçeceğini bilmekte en çok zorlandığı dönemdir. Bu dönem hem aileler hem de ergenler için genellikle zorlayıcı bir şekilde geçmektedir.

Ergen terapisi, genç bireylerin kendilerini keşfetme ve anlama sürecinde onlara bir rehberlik hizmeti sunmaktadır. Terapi sürecinde terapistler, gençleri içinde bulundukları zorlu durumları farklı şekillerde değerlendirmeye ve bu zorluklarla başa çıkmak için farklı bakış açıları geliştirmeye teşvik ederler. Terapi süreci, gençlerin neden sorun yaşadıklarını anlamalarına ve çözümler üretmelerine yardımcı olur. Ergenler, kendileri hakkında daha fazla bilgi edindikçe, hem kendi içsel dünyaları ile barışır hem de dış dünya ile iletişim kurma becerilerini geliştirirler. Ergenlik terapisi, gençlerin kendilerine olan güvenlerini artırarak, hayatları boyunca devam ettirecekleri sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmelerine yardımcı olur.

Atölye Çalışmaları Kopyası (1).png

Ergen Terapisinin Amacı Nedir ?

 • Ergen bireylerin kendilerini tanımalarına, anlamalarına ve kabul etmelerine yardımcı olmak,

 • Yaşanan duygusal ve zihinsel zorluklarla başa çıkılması konusunda yardımcı olmak,

 • Aile, arkadaş ve okul ortamlarıyla daha iyi iletişim kurulması konusunda desteklemek,

 • Güçlü yönlerinin farkına varmaları ve bu yönlerini kullanmaları konusunda teşvik etmek,

 • Özgüveni artırmak ve özsaygıyı güçlendirmek,

 • Davranış değişikliği gerektiği durumlarda bu değişimi yapmaları için gerekli becerileri kazandırmak,

 • Stres, anksiyete, depresyon ve diğer psikolojik sorunlarla başa çıkma stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

Hangi Konularda Ergen Terapisi Yardımı Alabilirsiniz ?

 • Aile İçi İlişkiler                                    

 • Arkadaşlık İlişkileri

 • Duygusal İlişki Problemleri

 • Davranış ve Uyum Problemleri

 • Depresyon

 • Mutsuzluk

 • Aşırı Çekingenlik, Utangaçlık, İçe Kapanıklık

 • Kaygı ve Korkular

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

 • Okula Uyum Süreci

 • Okul ile İlgili Problemler

 • Sınav Kaygısı

 • Sosyal Fobi

 • Uyku Problemleri

 • Yeme Bozuklukları

 • Başarısızlık Korkusu

 • Dikkat ve Konsantrasyon Eksikliği

 • Motivasyon Eksikliği

 • Takıntılı Düşünceler ve Hareketler

 • Cinsel Kimlik Gelişimi

 • Özgüven Problemi

 • Panik Bozukluk

 • Sosyal Kaygı

 • Akran Zorbalığı

 • Boşanma Süreci Sorunları

 • Kayıp ve Yas Süreci

 • Travmatik Yaşantılar

 • Öfke Problemi

 • Duygu Durum Bozuklukları

 • Fobiler

bottom of page