top of page

Çocuk Terapisi

Çocuk terapisi, çocukların iç dünyasını keşfetmelerine ve ifade etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi aynı zamanda, çocukların yaşadıkları sorunları anlamalarına, tetikleyici faktörleri belirlemelerine ve bu sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Çocuk terapisinde, terapist ve çocuk arasında güvenilir bir ilişki kurulması son derece önemlidir. Bu ilişkinin oluşturulması, terapi sürecinin daha verimli ve sağlıklı ilerlemesini sağlar. Ayrıca, çocuk terapisi sürecinde ebeveynlerle yapılan işbirliği de oldukça önemlidir. Çocuğun hikayesini ve aile deneyimlerini detaylı bir şekilde öğrenmek, terapi süreci boyunca ailenin terapist ile birlikte çocuğun gelişimini eşzamanlı olarak gözlemlemesi, çocuk terapisi sürecindeki önemli faktörlerden birisidir.

6.png

Çocuk Terapisinin Amacı Nedir ?

 • Çocukların duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerine yardımcı olmak,

 • Yaşadıkları zorlukları anlamalarına ve bu zorluklarla başa çıkmak için sağlıklı yollar öğrenmelerine yardımcı olmak,

 • Özgüvenlerinin artması ve öz saygılarının gelişmesi için destek sağlamak,

 • Sosyal becerilerini ve ilişki kurma yeteneklerini geliştirme konusunda onları desteklemek,

 • Güvenli bir ortamda özgürce keşfetmelerine izin vererek yaratıcılıklarını ve özgünlüklerini teşvik etmek,

 • Güvenli bir şekilde travmaları işlemelerine ve iyileşmelerine yardımcı olmak,

 • Aileleriyle daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurmalarına ve aile ilişkilerinin geliştirilmesine destek olmak,

 • Okul, arkadaşlar ve aile arasındaki uyumu sağlamak ve çocukların bunlara uyum sağlamalarına yardımcı olmak,

 • Gelecekteki olası sorunlara karşı koruma sağlamak için sağlıklı bir zihinsel duruma sahip olmalarını sağlamak.

Hangi Konularda Çocuk Terapisi Yardımı Alabilirsiniz ?

 • Okul Korkusu

 • Okula Hazırlık & Uyum Süreci

 • Akran Zorbalığı

 • Akademik Başarısızlık

 • Dikkat ve Konstrasyon Bozukluğu

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

 • Davranış ve Uyum Problemleri

 • Duygu Durum Bozuklukları

 • Öğrenme Güçlüğü

 • Öfke Problemi

 • Şiddet ve Saldırganlık

 • Yalan Söyleme

 • Alt Islatma

 • Bağlanma Problemleri

 • Uyku Problemleri

 • Yeme Problemleri

 • Tuvalet Eğitimi

 • Çocukluk Çağı Mastürbasyonu

 • Parmak Emme

 • İçe Kapanıklık

 • Özgüven Eksikliği

 • Ayrılık Kaygısı

 • Aşırı Çekingen ve Utangaçlık

 • Fobiler

 • Sosyal Kaygı

 • Sosyal Beceri Eksikliği

 • Kayıp ve Yas

 • Boşanma Süreci Sorunları

 • Travmatik Yaşantılar

 • Kardeş İlişkileri/ Kardeş Kıskançlığı

 • Evlat Edinme Süreci

 • Aile İçi İlişkiler

 • Arkadaşlık İlişkileri

 • Tikler / Takıntılı Düşünceler ve Hareketler

bottom of page