top of page

Grup Terapisi

Grup terapisi, bir terapist rehberliğinde bir grup insanın bir araya gelerek duygusal destek almak, sorunları paylaşmak, ilişki becerilerini geliştirmek veya belirli konularda çalışmak amacıyla katıldığı bir terapi türüdür. Grup terapisi, bireylerin birbirleriyle etkileşimde bulunmasını ve bir destek ağı oluşturmasını sağlar.

Grup terapisi 3-20 kişiden oluşan, benzer şikâyetleri olan bireyler arasında etkileşimi ve psikoterapi tekniklerinin bir grup danışanda uygulanmasını sağlar. Grup psikoterapisinde tedavi edici etkiler arasında evrensellik (yalnız değilim duygusu), sosyalleşme becerilerinin gelişmesi, sağlıklı özdeşimler kurma, kabul ve hoşgörü geliştirme, gerçeği değerlendirme yetisinde artış, ilişkisel öğrenmeler, farkındalık artışı vardır. 

3.png

Grup Terapisinin Amacı Nedir?

 • Grup terapisi, bireylerin duygusal destek almasını ve kendi deneyimlerini diğerleriyle paylaşmalarını sağlar.
   

 • Katılımcılar, grup içinde etkileşimde bulunarak sosyal becerilerini geliştirebilir ve sağlıklı iletişim pratiği yapabilir.
   

 • Grup terapisi, empati oluşturmayı teşvik eder, böylece bireyler birbirlerinin deneyimlerine daha iyi anlayış gösterebilirler.
   

 • Grup içindeki etkileşim, bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunur ve kendilerini daha iyi anlamalarına olanak tanır.
   

 • Benzer sorunlarla başa çıkma stratejilerini paylaşarak bireylerin sorun çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
   

 • Katılımcılar, grup içinde kurulan güvenli ortamda birbirlerine destek olur ve kalıcı bir destek ağı oluştururlar.
   

 • Grup terapisi, grup içindeki dinamikleri anlamayı ve bu dinamikler üzerinden öğrenmeyi teşvik eder.
   

 • Grup içindeki çeşitli deneyimler, bireylerin farklı bakış açılarından faydalanmalarını sağlar, bu da kişisel büyümeyi destekler.

Hangi Konularda Grup Terapisi Desteği Alabilirsiniz?

 • Depresyon ve Anksiyete

 • Bağımlılık ve Madde Kullanımı

 • Özsaygı ve Özgüven

 • İlişki Problemleri

 • Stres Yönetimi

 • Kaygı Bozuklukları

 • Öfke Yönetimi

 • Cinsel Sorunlar

 • Yas ve Kayıp

 • Kişisel Gelişim ve Hedef Belirleme

 • Yeme Bozuklukları

 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların (CYBH) İle Başa Çıkma

 • Aile İçi İletişim Sorunları

 • Ebeveynlik ve Çocuk Yetiştirme Konuları

 • Evlat Edinme ve Aile Dinamikleri

 • İş Stresi ve İş Yerindeki Sorunlar

 • Kronik Hastalıklarla Başa Çıkma

 • Kimlik ve Kimlik Arayışı

 • Toplumsal Baskılar ve Anksiyete

 • Yaşlılıkla Başa Çıkma

bottom of page