top of page

Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn danışmanlığı, ebeveynlere çocuklarının gelişimini destekleme, aile içi ilişkileri güçlendirme ve ebeveynlik becerilerini artırma konularında profesyonel rehberlik sağlayan bir hizmet alanını ifade eder. Bu danışmanlık, ebeveynlerin çocuk yetiştirme konusundaki endişe, sorun ve belirsizlikleriyle baş etmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Ebeveyn danışmanları, çocukların duygusal ve sosyal gelişimine odaklanarak, aile içinde sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturulmasına ve çocukların güvenli ve destekleyici bir ortamda büyümesine katkıda bulunurlar. Bu hizmet, ebeveynlere çocuklarıyla daha anlamli bağlar kurma, etkili disiplin stratejileri uygulama ve aile içindeki sorunları çözme konularında rehberlik sağlar.

Ebeveyn danışmanlığı, çocuk yetiştirme sürecinde karşılaşılan çeşitli zorluklara çözüm bulma, ebeveynler arasındaki iletişimi güçlendirme ve ailenin genel dinamiklerini iyileştirme amacı taşır. Ebeveynler, danışmanlık oturumları aracılığıyla çocuklarıyla daha etkili bir iletişim kurma, onların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verme ve sağlıklı sınırlar koyma konularında destek alırlar. Bu hizmet, aile içindeki uyumu artırmak ve çocukların sağlıklı bir gelişim süreci geçirmelerini sağlamak için ebeveynlere güvenilir bir rehberlik kaynağı sunar.

6.png

Ebeveyn Danışmanlığının Amacı Nedir?

 • Ebeveyn danışmanlığının temel amacı, ebeveynlere çocuk yetiştirme becerilerini geliştirmekte yardımcı olmaktır. Bu, etkili iletişim, sınırlar koyma, disiplin stratejileri gibi temel ebeveynlik becerilerini kapsar.
   

 • Danışmanlık, ebeveynlere çocukların duygusal ihtiyaçlarını anlama ve karşılama konusunda rehberlik sunar. Bu, çocuğun sağlıklı bir duygusal gelişim süreci geçirmesine yardımcı olmayı amaçlar.
   

 • Aile içinde sağlıklı iletişim, birlikte çalışma ve problem çözme becerilerini artırmak, ebeveyn danışmanlığının öncelikli hedeflerindendir. Bu, aile üyeleri arasında daha sıcak, destekleyici bir ortam oluşturmaya yöneliktir.
   

 • Ebeveynlere, çocukların davranışlarını anlama ve olumlu yönetme konusunda stratejiler sunmak, çocuk eğitiminde sağlıklı bir yaklaşımı teşvik etmeyi amaçlar.
   

 • Ebeveyn danışmanlığı, aile içindeki çatışma, stres veya diğer sorunları çözmek için ebeveynlere rehberlik sağlar. Bu, aile üyeleri arasında uyumu artırmaya yöneliktir.
   

 • Ebeveynler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, ebeveynlerin birbirleriyle daha iyi işbirliği yapmalarını ve çocuk yetiştirmeye daha etkili bir şekilde katkıda bulunmalarını hedefler.
   

 • Ebeveyn danışmanlığı, ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı bir bağ kurmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu, güven, sevgi ve anlayış temelinde sağlıklı bir ilişki geliştirmeyi içerir.
   

 • Danışmanlık, aile içinde olumlu değişimi teşvik etmeyi hedefler. Ebeveynlerin, çocukların ve aile olarak bir bütünün daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarına odaklanır.

Hangi Konularda Ebeveyn Danışmanlığı Desteği Alabilirsiniz?

 • Çocukların Davranış Sorunlarıyla Başa Çıkmak

 • Ebeveynler Arasındaki İletişim Zorlukları

 • Çocukların Duygusal Zorluklarına Yardım Almak

 • Aile İçindeki Çatışmaların Çözümü

 • Sınır Koyma Konusunda Destek

 • Aile İçindeki Stres ve Baskıyla Başa Çıkmak

 • Ebeveynlerin Çocuklarıyla Sağlıklı Bir Bağ Kurmalarına Yardımcı Olmak

 • Çocuğun Okul Performansıyla İlgili Endişeler

 • Aile İçindeki Değişimlere Uyum Sağlamak

 • Ebeveynlerin Kişisel Gelişim ve Refahlarına Destek

bottom of page