top of page

Anaokulu Danışmanlığı

Anaokulu danışmanlığı, öğretmen, veli ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik destek sağlayan bir hizmettir. Amacı, çocukların gelişimini desteklemek ve öğretmenlere, velilere ve alanla ilgili diğer yetişkinlere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak çocukların okula hazır olmalarını sağlamaktır.

Anaokulu danışmanlığı, çocukların duygusal, sosyal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek için birçok farklı hizmet sunar. Öğretmenlerin ve velilerin çocukların davranışlarına ve ihtiyaçlarına nasıl tepki verebilecekleri, evde ve okulda birlikte çalışarak çocukların gelişimini nasıl destekleyebilecekleri konusunda rehberlik sunar. Ayrıca, çocukların öğrenme ihtiyaçlarını anlamak ve gelişimlerini izlemek için değerlendirme ve gözlem yapar.

Anaokulu danışmanlığı, çocukların özgüvenlerini ve özsaygılarını geliştirmeleri, duygusal kontrol becerilerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri konularında onlara yol gösterir ve destek sağlar. Aynı zamanda, öğretmenlerin çocukların farklı öğrenme stillerine nasıl uygun bir şekilde yanıt verebileceklerini öğrenmelerini sağlar. Velilere çocuklarının ihtiyaçlarını anlamalarına ve evde de öğrenmeye destek olmalarına yardımcı olur.

Anaokulu danışmanlığı, çocukların okula hazır olma süreçlerini değerlendirmek ve okulda başarılı olmalarına yardımcı olmak için önemli bir hizmettir. Öğretmenlerin, velilerin ve alandaki diğer yetişkinlerin çocukların gelişimine duyarlı bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olarak, çocukların özgüvenli, mutlu ve başarılı bir şekilde büyümelerine yardımcı olur.

1.png

Anaokulu Danışmanlığı Hizmetimiz

 • Oryantasyon Çalışmaları
  Okula yeni başlayan öğrencilerin ve ailelerinin sorunsuz bir geçiş yapmalarına yardımcı olmak için çocuk ve ebeveyn odaklı özel programlar sunuyoruz.

   

 • Çocuk Gözlemi
  Çocukların okul ortamındaki ilişkilerini, psiko-sosyal, fiziksel ve akademik gelişmelerini, eğer varsa problemli davranışlarını gözlemliyoruz. Gerekli olan durumlarda ailelere ve öğretmenlere çocuğun ilerlemesine olumlu katkı sağlayacak davranış stratejilerini aktarıyoruz.

   

 • Test Uygulamaları
  Çocukların gelişim düzeylerini objektif bir şekilde değerlendirmek için MOXO Dikkat Testi, Denver Gelişim Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi gibi güvenilir birçok değerlendirme testi kullanıyoruz.

   

 • Ebeveyn Görüşmeleri
  Ailelerle işbirliği yaparak, çocukların evde ve okulda daha iyi desteklenmelerini sağlamak için ebeveynlere yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

   

 • Öğretmen Görüşmeleri
  Okuldaki öğretmenlerle düzenli iletişim kurarak, çocukların eğitim süreçlerinin daha iyi ilerlemesi ve desteklenmesi konusunda öğretmenlerimize yardımcı oluyoruz.

   

 • Seminer Çalışmaları
  Eğitimciler ve aileler için çocuk gelişimi konusunda eğitim seminerleri düzenleyerek, bilgi paylaşımını ve işbirliğini teşvik ediyoruz. Kendi seminer planlarımıza ek olarak, okullarımızdan talep edilen destek konularına da öncelik veriyoruz.

bottom of page