top of page

Kurumsal Psikolojik Danışmanlık

Kurumsal psikolojik danışmanlık, bir kuruluş içindeki bireylerin ve organizasyonun psikososyal ihtiyaçlarına odaklanan bir hizmet alanını temsil eder. Bu tür bir danışmanlık, çalışanların iş yaşamıyla ilgili zorluklarına, kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemelerine, stresle başa çıkmalarına ve işyerinde daha sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Kurumsal psikolojik danışmanlar, çeşitli teknik ve terapötik yöntemleri kullanarak bireylerin ve ekiplerin duygusal zorluklarını ele alırken, aynı zamanda liderlik gelişimi, iletişim becerileri, takım dinamikleri ve işyerindeki stresle başa çıkma gibi konularda da destek sağlarlar. Bu hizmet, çalışanların iş performansını artırmanın yanı sıra, kuruluşların genel verimliliğini ve çalışma kültürünü iyileştirmeyi hedefler.
 

Kurumsal psikolojik danışmanlık, bireylerin ve organizasyonların iş süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda çalışanların duygusal refahını ve iş tatminini artırmayı amaçlar. Bu süreçte, danışmanlar genellikle bireysel seanslar, grup çalışmaları veya liderlik geliştirme programları gibi çeşitli yöntemleri kullanarak kuruluşun ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarlar. Bu sayede, işyerindeki psikososyal zorluklar ele alınarak, sağlıklı bir iş ortamının oluşturulması ve sürdürülebilir bir başarı yakalanması hedeflenir.

4.png

Kurumsal Psikolojik Danışmanlığın Amacı Nedir?

 • Kurumsal psikolojik danışmanlık, çalışanların işyerinde duygusal refahlarını geliştirmeyi amaçlar.

 • Liderlik becerilerini güçlendirmek ve yönetici kadrolarını desteklemek için çeşitli stratejiler sunar.

 • Çalışanlar arasındaki iletişimi artırarak, daha sağlıklı bir işyeri iletişim kültürü oluşturmayı hedefler.

 • Çalışanlara stresle başa çıkma konusunda etkili stratejiler öğretir ve destek sunar.

 • Danışmanlık, bireylerin ve ekiplerin iş performansını artırmak için kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekler.

 • Çalışan gruplar arasındaki işbirliğini teşvik ederek, takım dinamiklerini güçlendirmeyi amaçlar.

 • Danışmanlar, işyerindeki çeşitli psikososyal zorlukları tanımlar ve çözümler sunarak iş ortamını iyileştirmeyi hedefler.

 • Motivasyon eksikliği yaşayan çalışanlara destek sunarak, iş tatminini ve verimliliği artırmayı amaçlar.

 • İşyerindeki çalışanlar arasındaki ilişkileri güçlendirerek olumlu bir işyeri kültürü oluşturmayı hedefler.

 • Bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek olur, kişisel ve profesyonel gelişimlerini teşvik eder.

Hangi Konularda Kurumsal Psikolojik Danışmanlık Alabilirsiniz?

 • İşyerinde Stres ve Başa Çıkma

 • İletişim Becerileri ve İşyeri İlişkileri

 • Liderlik Gelişimi

 • Takım Dinamikleri ve İşbirliği

 • Motivasyon ve İş Tatmini

 • Değişim Yönetimi

 • İş Performansı ve Verimlilik

 • Duygusal Zeka Gelişimi

 • Çatışma Yönetimi

 • Kariyer Planlama ve Gelişim

 • İş-Özel Hayat Dengesi

 • Kişisel ve Mesleki Gelişim

 • Zorluklara Uyum ve Dayanıklılık

 • İşyerinde Adalet ve Eşitlik

 • Liderlik ve Yöneticilik Stili

 • Çeşitlilik ve Dahil Edilme

 • Hedef Belirleme ve Başarı Yönetimi

bottom of page