top of page

Etik İlke ve Sorumluluklar

YETKİNLİK / YETERLİLİK

Psikoloğun yetkin ve yeterli olabilmesi için öncelikle uygun yasal eğitimi almış olması gerekir. Ardından bu yetkinliği geliştirmek için eğitim ve süpervizyon alarak, bilimsel gelişmeleri takip ederek bu yetkinliğini geliştirme sorumluluğunu taşır. Psikolog bir konuda yeterli olmadığına karar veriyorsa o konuda yeterli bir meslektaşına yönlendirme yapmalıdır.

 

YARARLI OLMAK VE ZARAR VERMEMEK

Psikolog, bilgisini ve yaptığı uygulamaları çalıştığı kişi veya kuruma en yüksek yararı getirecek biçimde planlar ve onlara zararlı olabilecek durumlardan kaçınır.  Bunları yürütürken hizmet verdiklerinin en yüksek yararını düşünür. Psikolojik bilgi ya da uygulamaları kötüye kullanmaz.

 

GİZLİLİK

Psikolog, hizmet verdiği kişi ve kurumların bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Gizlilik ilkesi şu durumlarda göz ardı edilebilir: Hizmet verilenin kendine, psikoloğa ve diğer insanlara yönelik bir zarar vermiş veya zarar verecek olma durumu söz konusu olduğunda, Yine hizmet alanın 18 yaş altı çocuk veya ergen olduğu yada cezai ehliyeti olmayan yaşlı veya özürlü olduğu her türlü kötüye kullanım durumlarında bilgiler paylaşılabilir.

 

DÜRÜSTLÜK

Psikolog çalışmalarında doğruluk, dürüstlük ve tarafsızlık ilkelerini benimser. Psikolog danışanlarını yanıltmaktan, kandırmaktan, aldatarak zarar vermekten ya da bilerek doğruları gizlemekten kaçınır. Ayrıca verdiği sözleri tutmaya çalışır ve gerçek dışı belirsiz vaatlerde bulunmaz.

 

İNSAN HAKLARINA SAYGI VE AYRIMCILIK YAPMAMA

Psikolog, her durumda insan haklarına ve onuruna saygı gösterir. Yaş, kimlik, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, etnik köken, din, mezhep, sosyo-ekonomik düzey ve engelli oluşa ayrımcılık yapmaz.

2.jpg
KAYNAK 
Derneği, Türk Psikologlar. "Türk psikologlar derneği etik yönetmeliği." Erişim tarihi 2 (2004): 2020.
bottom of page